Menu

Cecilia Spiik

Cecilia arbetar huvudsakligen som projektledare inom en mängd olika områden med ett mycket tydligt driv och hög fokus på att projekten ska nå och snabbt leverera uppsatta mål. Med en bred erfarenhet från områden som handel, IT och hotell tar ofta Cecilia det övergripande administrativa ansvaret för projekten för att säkerställa leverans. Cecilia har också en mycket uppskattad förmåga att vara den som först upptäcker vad som behöver göras, vilket gör att Cecilia ofta är den som har kontroll över projektet, vilket gäller alla dess delar.

Cecilia har under sin tid i IT branschen erhållit kunskaper för att snabbt sätta sig in i nya projekt och verksamheter. Arbetet har framförallt varit inriktat mot projektarbeten både som projektledare och projektdeltagare. Uppdragslängden har varierat från några månader till flera år.

Då Cecilia har haft flera uppdrag inom statliga myndigheter så har hon bred uppfattning om vad som krävs för att en projektledare ska tillfredsställa både beställare och projektdeltagare inom myndighetsvärlden.

Cecilia har genom sin utlandserfarenhet lärt sig att möta, förhandla och bedriva affärer med människor från olika kulturer.

Cecilia har arbetat inom IT i olika omgångar sedan 1999, då hon ansvarade för att utveckla och ansvara för nätverksdokumentationen på en statlig myndighet.

 • Cecilia SpiikS CV:
 • Svenska
 • (Adobe Acrobat PDF)
 • Telefon:
 • +46 70-932 95 88
 • PGP-Nyckel:
 • 2048R/F751051A
 • 2012-01-25
 • Cecilia Spiik
 • <cissi@xpd.se>
 • PGP Key Fingerprint:
 • BE9D CE00 9E3C 9E5E 5A5F
 • 8E3B 15CF 4382 F751 051A
 • VCARD i QR-kod: