Menu

Oscar Mattsson

Oscar är en mycket begåvad fullstacksutvecklare som med sin breda och djupa kompetens inom området alltid bidrar med eleganta lösningar även i komplexa miljöer.

Oscar har med sin ödmjuka, lättsamma och serviceinriktade personlighet lätt att få kontakt med alla i sin omgivning, kundpersonal, arbetskamrater och leverantörer.

Oscar är en mycket uppskattad såväl som teammedlem som utvecklare. Han hanterar allt inom området, från klient till serverside. Han har en mycket god blick för vad som behöver göras och arbetar självständigt och lösningsorienterat med utveckling inom hela teknikområdet.

  • Oscar MattssonS CV:
  • Svenska
  • (Adobe Acrobat PDF)
  • Telefon:
  • +46 8 5000 2140
  • PGP Key Fingerprint:
  • AA92 2925 C3FF 39E7 ACA1
  • 30A2 AEB6 2CB2 B367 792C
  • VCARD i QR-kod: