Menu

Davor Lukic

Davor har med mer än trettio år i branschen stött på och löst de flesta problem en IT-intensiv verksamhet kan möta och löser alltid problem där andra givit upp. Ett strukturerat arbetssätt med löpande dokumentation i kombination med hans förkärlek för matematik, grundar för genomtänkta alternativa angreppsvinklar och långsiktigt hållbara lösningar på kundernas problem.

Han har gedigen erfarenhet av komplexa och transaktionsintensiva miljöer med höga säkerhetskrav inom de flesta branscher.

Avancerade kunskaper i ett flertal programmeringsspråk, hög- såväl som lågnivå, från Java, C, C++, C# och Assembler till scripting, med en förståelse för nätverksstackens disposition över applikationer, middleware, operativsystem och transportvägar, vilket ofta är en förutsättning för design av utveckling av robusta system med höga säkerhetskrav, men även skapar rätt förutsättningar för effektiv testning och felsökning i verksamhetskritiska system.

  • Telefon:
  • +46 8 5000 2140
  • PGP Key Fingerprint:
  • 4F75 D8ED F87A C613 E72A
  • EDDF 8E1A BA5F 365E DFDE
  • VCARD i QR-kod: