Menu

Ole Marius Brandt

Ole har över tjugo års erfarenhet inom IT och säkerhet, främst inom bank- och finanssektorn i Norden. Hans breda kompetens täcker allt från infrastruktur och projektledning till säkerhetsarkitektur. Genom att arbeta över flera domäner har Ole utvecklat en förmåga att skapa helhetslösningar som omfattar både tekniska och icke-tekniska aspekter.

Hans erfarenhet inom governance, compliance och riskhantering, särskilt inom säkerhetsområdet, gör honom till en värdefull resurs i att bygga broar mellan ledningsgrupper och tekniska team. Oles pragmatiska och pedagogiska tillvägagångssätt har uppskattats högt i alla hans roller.

  • Telefon:
  • +358 40 846 6132
  • PGP Key Fingerprint:
  • A417 A7A3 9583 5D17 0D8D
  • C957 B959 3DD9 2F1B 2710
  • VCARD i QR-kod: