Menu

Design och Implementation

Med djupgående försvarsprinciper och en default deny-ställning designar och implementerar vi allt från säkra host-baserade lösningar till avancerad nätverksinfrastruktur och perimeter-lösningar.

Brandväggslösningar

Vi erbjuder hjälp vid design av nya brandväggsplattformar och/eller granskning av existerande implementationer och regelverk. Vi har erfarenhet av plattformar såsom Palo Alto, Fortigate, Checkpoint Firewall-1, Cisco PIX/ASA/FWSM, Juniper, Netfilter, pf och ipf. Vår erfarenhet av distribution och design inkluderar enstaka verkställighetspunkter såväl som mulitipla redundanta klustrade lösningar med hög tillgänglighet.

Nätverkslösningar

Vi erbjuder hjälp vid design av nya infrastrukturplattformar och/eller granskning av existerande implementationer. I vår erfarenhet är stamnätet en av grundstenarna i att implementera god säkerhet och delar av vårt försvar i ett djupgående led. Redundans av nätverksinfrastrukturen är också en ofta förekommande faktor som vi hanterar.

Loggning för spårbarhet

Få saker inom datasäkerhet är mer förbisedda än system- och säkerhetsloggning. Att använda flera loggmottagare i en redundant lösning, kan säkerställa en organisation med åtskillnad av uppgifter i form av åtkomst och hantering av loggar samt spårbarhet för tidigare händelser

XPD bidrar även i området öppen källkod med ett av de första allmäna visualiseringsverktyg för system- och säkerhetsloggar. (project aspect, släppt under GPL på SF: http://aspect.sf.net år 2003)

Säkring av Oracle-installationer

Ofta bär Oracle på känslig och viktig information om en organisation, men mer än 98% av alla Oracle-servrar är installerade på ett osäkert sätt, vilket kan leda till spridning av information, stöld eller förändring av data. Vi har tillsammans med Oracle Sverige, designat och utvecklat en säker plattform för införandet av Oracle i en Linux- eller UNIX- (HP-UX, Solaris) miljö.

Post Mortem-Analys

Om ert system har äventyrats av en obehörig tredjepart, skulle ni troligen vilja ta reda på hur de trängde sig igenom er säkerhet, så att ni kan omforma och implementera en säkrare lösning för att förhindra liknande händelser i framtiden. Som ett av de företag i norden som gör post mortem-analys, kan XPD undersöka er äventyrade utrustning för att försöka isolera de bakomliggande orsakerna till säkerhetsincidenten.

Våra samarbetspartners

  • AB StoredSafeSvensk startup som har tagit fram en passordshanterare för enterprisebruk, med full spårbarhet och inga masterpassord.
  • Emineregroup LLCAffärsrådgivning med inriktning på identifikation och hantering av IT-risker.
  • WME Konsult ABerbjuder seniora konsulttjänster inom flera områden, främst inom telekom och mobilitet, men även att genom det stora nätverk som etablerats genom åren, kunna förmedla konsulter inom i stort sett alla IT-branschens områden.
  • Mobimake ABlevererar konsulter för enskilda uppdrag där efterfrågad spetskompetens varierar från uppdrag till uppdrag.
  • B3IT Init ABarbetar med fokus på teknisk förmåga inom modern systemutveckling.
  • ROMABKonsultföretag med fokus på information- och IT-säkerhet.

Kontakta Oss

  • XPD AB
  • EU VAT-ID: SE556596249401
  • Telefon: +46 (0)8 5000 2140
  • Telefon: +1 (717) 204-0010