Menu

Tjänster

XPD AB erbjuder ett brett urval av tjänster inom flera IT-säkerhetsrelaterade områden.

Exempel på områden där XPD kan stödja organisationer är:

 • IT-Säkerhet
  • Leda utbildning/föreläsning inom IT-säkerhetsområdet
  • Etablering av grundsäkerhetsnivå för IT-system
  • Stöd vid eller leda införande av IPv6
  • Stöd vid eller leda införande av DNSSEC
  • Stöd vid eller leda införande av DMARC, DANE, SPF, DKIM eller BIMI
  • Framtagning av checklistor för systemhärdning och konfigurationer
  • Projektledning för IT-säkerhetsprojekt
  • Utvärdering av MDM-lösningar
  • Utvärdering och värdering av kryptologiska lösningar
  • Förhandsgranskning av olika lösningar i samband med utvärdering
  • Granskning av enskilda applikationer och funktioner
  • Granskning och utvärdering av externa tjänster och funktioner
  • Fungera som organisationens IT-säkerhetsarkitekt
  • Vid behov kunna agera ersättare för IT-säkerhetsansvarig
 • Informationssäkerhet
  • Leda utbildning/föreläsning inom informationssäkerhetsområdet
  • Stöd vid revidering och uppdatering av informationssäkerhetspolicy enligt ISO 27000
  • Stöd vid revidering och uppdatering av riktlinjer för informationssäkerhet och informationssäkerhetsregelverk enligt ISO 27000
  • Stöd vid eller genomföra riskanalys
  • Stöd vid eller genomföra informationsklassning enligt MSB KRT-modell
  • Stöd vid eller genomföra säkerhetskravanalys
  • Stöd vid framtagande eller genomförande av utbildnings- och informationsåtgärder i syfte att skapa och höja säkerhetsmedvetandet
  • Vid behov kunna vara vikarie för informationssäkerhetsansvarig vid frånvaro
 • Arkitektur
  • Stöd vid arbetet med revidering och utveckling av IT-säkerhetsarkitekturen
 • Granskning
  • Utföra säkerhetsgranskningar av system och funktioner i drift på ett för verksamheten kunskapslyftande sätt
  • Granska och verifiera lösningar/system innan driftsättning/i samband med driftöverlämning så att de uppfyller ställda säkerhetskrav
  • Leda åtgärdsarbete efter säkerhetsgranskning
  • Kvalitetssäkra och uppföljning av åtgärdsarbetet
 • Upphandling
  • Stöd vid eller ta fram säkerhetskrav vid upphandling enligt LOU
  • Stöd vid eller genomföra utvärdering av underlag vid upphandling mot ställda krav

Var vänlig kontakta oss för mer information

Våra samarbetspartners

 • AB StoredSafeSvensk startup som har tagit fram en passordshanterare för enterprisebruk, med full spårbarhet och inga masterpassord.
 • Emineregroup LLCAffärsrådgivning med inriktning på identifikation och hantering av IT-risker.
 • WME Konsult ABerbjuder seniora konsulttjänster inom flera områden, främst inom telekom och mobilitet, men även att genom det stora nätverk som etablerats genom åren, kunna förmedla konsulter inom i stort sett alla IT-branschens områden.
 • Mobimake ABlevererar konsulter för enskilda uppdrag där efterfrågad spetskompetens varierar från uppdrag till uppdrag.
 • B3IT Init ABarbetar med fokus på teknisk förmåga inom modern systemutveckling.
 • ROMABKonsultföretag med fokus på information- och IT-säkerhet.

Kontakta Oss

 • XPD AB
 • EU VAT-ID: SE556596249401
 • Telefon: +46 (0)8 5000 2140
 • Telefon: +1 (717) 204-0010