Menu

Revision och Granskning

Med en white box-approach undersöker vi utformningen av era säkerhetslösningar och implementationer för att hitta potentiella svagheter samt områden för förbättring.

Vi är övertygade om att white box-granskningar är det mest förnuftiga tillvägagångssättet, att belysa brister och konstruktionsfel på den tidigaste nivån.

En typisk granskning består av intervjuer av nyckelpersoner inom företaget, utvärdering av nuvarande riktlinjer, rutiner och dokumentation, följt av en praktisk analysfas. Resultaten från utredningen av vart och ett av områdena analyseras och dokumenteras som en trippel (observationer, risker och detaljerade rekommendationer). Till sist bestäms bakomliggande orsaker till säkerhetsrisker och en rapport samt en sammanfattning produceras.

Advisories (engelska)

Våra samarbetspartners

  • AB StoredSafeSvensk startup som har tagit fram en passordshanterare för enterprisebruk, med full spårbarhet och inga masterpassord.
  • Emineregroup LLCAffärsrådgivning med inriktning på identifikation och hantering av IT-risker.
  • WME Konsult ABerbjuder seniora konsulttjänster inom flera områden, främst inom telekom och mobilitet, men även att genom det stora nätverk som etablerats genom åren, kunna förmedla konsulter inom i stort sett alla IT-branschens områden.
  • Mobimake ABlevererar konsulter för enskilda uppdrag där efterfrågad spetskompetens varierar från uppdrag till uppdrag.
  • B3IT Init ABarbetar med fokus på teknisk förmåga inom modern systemutveckling.
  • ROMABKonsultföretag med fokus på information- och IT-säkerhet.

Kontakta Oss

  • XPD AB
  • EU VAT-ID: SE556596249401
  • Telefon: +46 (0)8 5000 2140
  • Telefon: +1 (717) 204-0010