Menu

Peter Norin

Peter har över tjugo års branscherfarenhet som säkerhets- och systemadministratör. Han har genom långsiktiga engagemang i väldigt sofistikerade kundkretsar på flera platser fått en mycket djup kunskap vad gäller multipla och/eller redundanta perimetersäkerhetslösningar för kunder både i Europa och USA.

Peters skickliga tillvägagångssätt, djupa kompetens och erfarenhet gör honom till en av de främsta yrkesverksamma säkerhetsspecialisterna avseende nätverkssäkerhet.

Peter har dessutom djup expertis inom nätverksinfrastruktur och avancerad nätverksdesign, avancerad routing (BGP), IDS/IPS et al. Han har designat och implementerat olika nätverkssäkerhetslösningar samt även utfört ett flertal säkerhetsrevisioner i både Europa och USA.

  • Telefon:
  • +46 73 311 7380
  • PGP Key Fingerprint:
  • CA1F B8CF 9E72 8B39 B845
  • 65AD F786 C2A1 3682 938B
  • VCARD i QR-kod: