Menu

Peter Norin

Peter har över 15 års branscherfarenhet som säkerhets- och systemadministratör. Han har genom långsiktiga engagemang i väldigt sofistikerade kundkretsar på flera platser fått en mycket djup kunskap om FW-1 och Provider-1 vad gäller multipla och/eller redundanta perimetersäkerhetslösningar.

Peters skickliga tillvägagångssätt, kompetens och erfarenhet från att ha arbetat på några av de största Checkpoint-installationerna i Sverige gör honom till en av de främsta yrkesverksamma säkerhetsspecialisterna i Norden vad gäller Checkpoints produkter.

Som senior system administrator, har Peter även utvecklat en djup kunskap om nätverksinfrastruktur och avancerad nätverksdesign, avancerad routing (BGP), IDS/IPS et al.

 • Telefon:
 • +46 73 311 7380
 • PGP Key:
 • 4096D/3682938B
 • 2015-01-08
 • Peter Norin
 • <peter@xpd.se>
 • PGP Key Fingerprint
 • CA1F B8CF 9E72 8B39 B845
 • 65AD F786 C2A1 3682 938B
 • Vcard i QR-kod: