Menu

Robbin Afverberg

Robbin jobbar huvudsakligen tekniknära och med en bred och djup kunskap om IP-baserade nät och mobila enheter. Huvudfokus är på mobilitet men även uppbyggnad, underhåll och drift av stora rikstäckande nätverk.

Robbin har med sin lättsamma och serviceinriktade personlighet lätt att få kontakt med alla i sin omgivning, kundpersonal, arbetskamrater och leverantörer. Han tenderar alltid att bli den person som användarna vill kontakta i problemsituationer inom hans specialistområden.

Robbin har en gedigen erfarenhet från IT-branschen och då främst inom infrastrukturområdet där han under senare år varit en ledande person inom en av Sveriges största WAN/LAN-installationer. Där var Robbin ansvarig och drivande inom driftsättning och underhåll av tusentals mobila enheter och anslutna nätverk.

Han har också deltagit och varit drivande vid framtagande och implementation av systemlösningar för både VPN, brandväggar, Mobile Device Management (MDM) och trådlösa nätverk.

Robbin har mycket stor erfarenhet och vana från den breda infrastrukturplattform som finns hos en av Sveriges största myndigheter men också från stora samarbetsprojekt mellan flera av våra största myndigheter.

Robbin är en mycket uppskattad problemlösare både avseende klienter, servrar samt mobila enheter. Han har en mycket god blick för vad som behöver göras och arbetar självständigt med utveckling inom teknikområdet.

 • Telefon:
 • +46 8 5000 2140 (ext 2345)
 • PGP-Nyckel:
 • 4096R/0AF1B6EA
 • 2014-04-24
 • Robbin Afverberg
 • <robbin@xpd.se>
 • PGP Key Fingerprint:
 • 542D EE37 9A8F 4B27 01E0
 • AE4D 3274 42ED 0AF1 B6EA
 • VCARD i QR-kod: